REGULAMIN europejskiej uchwały

O ruchu zwierząt domowych (Pets) na terenie Unii Europejskiej (UE) oraz z krajów trzecich

Koty, psy i fretki mogą swobodnie podróżować między większości krajów UE bez dokumentacji, jeśli posiadają unijny paszport dla zwierząt, wydany przez lekarzy weterynarii w ramach UE. Wyjątkiem są podróże do Wielkiej Brytanii, Norwegii, Szwecji i Malty, które są opatrzone dodatkowymi wymaganiami.


Wjazd do krajów UE wolnych od wścieklizny lub do krajów o niskiej częstości występowania wścieklizny

Koty, psy i fretki mogą podróżować po większości krajów UE wolnych od wściekliźny lub krajach o niskiej częstości występowania wścieklizny, jeżeli zostały one chipowane cyfrowym mikroczipem ISO 15, zaszczepione na wściekliznę i posiadają weterynaryjne świadectwo zdrowia dla kraju UE 998. Wyjątek stanowią podróże do Wielkiej Brytanii ( Anglii , Irlandii , Szkocji , Walii i Irlandii Północnej), Norwegii, Szwecji i Malty, które mają dodatkowe wymagania do dnia 1 stycznia 2012 r dla krajów o dużej częstości występowania wścieklizny

Koty, psy i fretki mogą wjechjać do większości krajów UE z krajów o wysokiej zachorowalności na wściekliznę, jeżeli zostały one zaczipowane ISO 15, zaszczepione na wściekliznę i towarzyszy im formularz UE 998 weterynaryjnego świadectwa zdrowia dla kraju UE. Jednak dodatkowo, zwierzę musi mieć test krwi zrobione z wyprzedzeniem, aby uniknąć kwarantanny. Badanie krwi musi być wykonane odpowiednio wcześniej w zależności od kraju.


UE, Wielka Brytania - NOWE ZASADY PO BREXIT

Wielka Brytania - Wymagane jest świadectwo zdrowia zwierząt do celów przywozu psów, kotów i fretek GBHC157E. Komisja UE sklasyfikowała Wielką Brytanię jako kraj trzeci. Test miana (test krwi) nie będzie wymagany przy wjeździe do UE z Wielkiej Brytanii; jednakże brytyjskie paszporty dla zwierząt domowych nie będą akceptowane. Wymagane będzie świadectwo zdrowia. W przypadku przyjazdu do Wielkiej Brytanii zwierzę nie podlega kwarantannie jeśli spełnione są warunki wymienione poniżej. Poniższe przepisy dotyczą psów domowych, kotów i fretek, w tym psów i kotów służących i wspierających emocjonalnie.

1. mikroczip, 15-cyfrowy zgodny z ISO 11784/11785 (Jeśli Twoje mikroczip jest niezgodny z normą ISO 11784/11785, masz 3 możliwości: możesz przywieźć własny skaner mikroczipa, możesz skontaktować się z urzędnikami na posterunku kontroli granicznej, gdzie przekraczas granicę i zapytać, czy mają skanery, które mogą odczytać chip, możesz wszczepić zgodny chip, który musi być udokumentowany w świadectwie zdrowia.

2. Wszystkie psy, koty i fretki muszą mieć dowód aktualnego szczepienia przeciwko wściekliźnie podanego po wszczepieniu mikroczipa, aby wjechać do Wielkiej Brytanii. Pierwsze szczepienie przeciw wściekliźnie nazywa się szczepieniem pierwotnym i powinno być to szczepionka jednoroczna. Jeśli poprzednie szczepienie wygasło, następne szczepienie staje się szczepieniem podstawowym.

Wszystkie szczepienia, które są podawane po szczepieniu podstawowym, nazywane są szczepieniami przypominającymi.


Jeśli Twoje zwierzę przyjeżdża do Wielkiej Brytanii z kraju wolnego od wścieklizny lub z kraju kontrolowanego przez wściekliznę, podstawowe szczepienie przeciw wściekliźnie należy podać nie wcześniej niż 21 dni przed wjazdem do Wielkiej Brytanii.

Po szczepieniach przypominających nie ma okresu karencji, o ile poprzednie szczepienie podano po wszczepieniu mikroczipa ORAZ szczepienie przypominające zostało podane przed wygaśnięciem poprzedniego szczepienia.


Zjednoczone Królestwo honoruje trzyletnie szczepienie przeciwko wściekliźnie psów, kotów i fretek; jednakże powinno się je podawać jedynie jako dawkę przypominającą, a nie jako szczepienie pierwotne. Możesz o tym porozmawiać ze swoim weterynarzem.

Po przyjeździe Twojego zwierzaka do Wielkiej Brytanii nie jest wymagany 21-dniowy okres oczekiwania na kolejne wizyty, pod warunkiem, że środki wspomagające przeciwko wściekliźnie są na bieżąco aktualizowane, a pozostałe warunki wjazdu są spełnione.

Jeśli Twoje zwierzę przyjeżdża do Wielkiej Brytanii z kraju, w którym występuje wysoka wścieklizna, musi odczekać co najmniej 30 dni po szczepieniu podstawowym lub przypominającym, zanim zostanie poddane badaniu miana wścieklizny.


Test miana wścieklizny - Jeśli Twoje zwierzę wjeżdża do Wielkiej Brytanii z kraju, w którym panuje wysoka wścieklizna, musi otrzymać mikroczip, a następnie zaszczepić na wściekliznę (w tej kolejności). Po odczekaniu co najmniej 30 dni po szczepieniu podstawowym lub przypominającym należy wykonać test miana wścieklizny (FAVN). (Poproś lekarza weterynarii o zeskanowanie mikroczipa zwierzęcia przed testem miana).

Próbki muszą być przetwarzane w zatwierdzonych laboratoriach. Zakładając, że wyniki testu mieszczą się w dopuszczalnych granicach, zwierzę może wjechać do Wielkiej Brytanii nie wcześniej niż 3 miesiące kalendarzowe od daty pobrania krwi i uniknąć kwarantanny. Ten krok nie jest wymagany, chyba że wjeżdżasz do Wielkiej Brytanii z kraju o wysokim poziomie wścieklizny.


Świadectwo zdrowia
Rodzaj unijnego świadectwa zdrowia wymaganego dla Twojego zwierzaka zależy od tego, czy transport Twojego zwierzaka odbywa się w towarzystwie, czy też wiąże się z zakupem, sprzedażą lub przeniesieniem własności, LUB więcej niż 5 psów, kotów lub fretek podróżuje z właścicielem lub bez niego.


Paszporty dla zwierząt akceptowane w GB
Jeśli zwierzę mieszka w jednym z następujących krajów )Andora, Azory i Madera, Wyspy Kanaryjskie, Gujana Francuska, Gibraltar, Grenlandia i Wyspy Owcze, Gwadelupa, Islandia, Liechtenstein. Martynika, Monako, Norwegia, Reunion, San Marino, Szwajcaria i Watykan), a lekarz weterynarii wydał mu paszport, Wielka Brytania zaakceptuje go zamiast świadectwa zdrowia UE, o ile zostanie ono zaktualizowane o wszystkie szczepienia przeciwko wściekliźnie i leczenie tasiemca.


Przylot do Wielkiej Brytanii samolotem
Ze względu na przepisy ustanowione przez komercyjne linie lotnicze zatwierdzone do przewożenia zwierząt do Wielkiej Brytanii, zwierzęta muszą przybyć jako wyraźny ładunek (lotniczy) zatwierdzoną linią lotniczą, chyba, że są to zwierzęta towarzyszące z certyfikatem medycznym lub udokumentowane zwierzęta wspierające emocjonalnie, a Twoja linia lotnicza ma program wspierający transport tych zwierząt w kabinie.

O ile nie podróżują z Irlandii, zwierzęta podróżujące niekomercyjnie przybywające drogą lotniczą spoza Wielkiej Brytanii muszą to zrobić za pośrednictwem zatwierdzonych linii lotniczych w punktach kontroli granicznej w Londynie Heathrow, London Gatwick, Londynie Manchester, Edynburgu, Glasgow lub Dublinie. Zwierzęta podróżujące w celach zarobkowych muszą wjechać do Wielkiej Brytanii na lotniska Heathrow, Gatwick lub Edynburga w Londynie.


Zwierzęta wjeżdżające do Wielkiej Brytanii prywatnym samolotem czarterowym mogą wejść do Biggin Hill, Farmborough, Stansted, Cambridge, Blackpool, Doncaster Sheffield, Gloucestershire, London Ashford lub London Oxford, jeśli ich linia lotnicza została zatwierdzona do przewozu żywych zwierząt na te lotniska.

Zwierzęta powinny wjeżdżać do Wielkiej Brytanii bezpośrednio lub tranzytem przez inne państwo członkowskie UE. Jeśli zwierzę przejeżdża tranzytem przez kraj, w którym panuje wścieklizna, wymagana będzie Deklaracja tranzytowa stwierdzająca, że zwierzę nie miało kontaktu ze zwierzętami przenoszącymi wściekliznę i pozostawało zabezpieczone w samolocie lub na lotnisku.


Od 1 stycznia 2021 r. Obowiązuje podatek od wartości dodanej (VAT) w przypadku zwierząt wjeżdżających do Wielkiej Brytanii z UE, a także z każdego innego kraju. W przypadku wjazdu do Wielkiej Brytanii jako odwiedzający podatek VAT zostanie zwrócony przy wyjeździe z Wielkiej Brytanii.


Jeśli zwierzę przenosi miejsce zamieszkania do Wielkiej Brytanii, należy złożyć w urzędzie celnym formularz przeniesienia miejsca zamieszkania, aby uniknąć płacenia podatku. Właściciele zwierząt, którzy nie wypełnili formularza, otrzymają zwrot pieniędzy po wypełnieniu i złożeniu formularza.


Zwierzęta wracające do Wielkiej Brytanii z innego kraju UE nie zostaną obciążone podatkiem VAT, o ile zostanie dostarczony dowód, że zwierzę opuściło Wielką Brytanię z właścicielem.


Szczenięta i kocięta
Niezaszczepione szczenięta i kocięta poniżej 12 tygodnia życia nie mogą wjechać do Wielkiej Brytanii. Muszą zostać zaszczepione mikroczipem, a następnie zaszczepione na wściekliznę nie wcześniej niż w wieku 12 tygodni.


Zakazane rasy
Następujące rasy lub ich mieszanki nie mogą wjeżdżać do Wielkiej Brytanii ani jej tranzytować: Brazilian Fila, Dogo Argentino, Japanese Tosa Inu lub American Staffordshire Pit Bull Terrier. Stwierdzono również, że niektóre rodzaje American Bulldog są Pit Bullami. Wjazd do Wielkiej Brytanii lub jej tranzyt z którąkolwiek z tych ras lub ich mieszanek jest nielegalny.

Przepisy dla konkretnego kraju UE, na stronie:

wyszukiwarka

Prawodawstwo dotyczące szczeniąt i kociąt, które są zbyt młode, aby zostać zaszczepione przeciwko wściekliźnie i mają mniej niż 3 miesiące i nie są szczepione, różni się w zależności od kraju UE. Niewiele krajów UE zezwala na wjazd nieszczepionym zwierzętom. (Austria, Bułgaria (z innych krajów UE), Republika Czeska, Dania, Estonia, Finlandia (tylko z innych krajów UE), Chorwacja (tylko z innych krajów UE), Litwa, Luksemburg (z właścicielami tylko z innych krajów UE), Rumunia (tylko z innych krajów UE), Słowenii (tylko z innych krajów UE), Słowacji (tylko z innych krajów UE) i Szwajcarii.


Nieprzestrzeganie tych przepisów będzie oznaczać nie tylko, że zwierzę nie otrzyma pozwolenia na wjazd, ale odpowiedni organ w porozumieniu z upoważnionym weterynarzem może podjąć decyzję o: a) zwróć zwierzaka do domu; b) umieścić zwierzaka w kwarantannie na koszt właściciela lub osoby fizycznej odpowiedzialnej za zwierzę; lub c) w ostateczności, bez rekompensaty finansowej, uśpić zwierzaka tam, gdzie nie można przewidzieć podróży powrotnej do domu lub kwarantanny.

Źródło:

www.pettravel.com


PORADY - Transport z USA do Polski

Podróż samolotem z kotem lub psem ze Stanów Zjednoczonych. Dziesięć ważnych

informacji.

1. Zaplanuj spotkanie u weterynarza i upewnij się, że wszystkie sczepienia są aktualne. Powinieneś otrzymać certyfikat potwierdzający kondycję zdrowotną zwierzęcia na 10 dni przed odprawą na lotnisku. Do podróży poza kontynentem Ameryki dodatkowo możesz potrzebować certyfikatów o stanie zdrowia i kondycji zwierzęcia.

2. Upewnij się czy twoje zwierze posiada wymagany microchip służący do identyfikacji i nosi na szyi obroże z nadanym ID (numerem identyfikacyjnym). Najlepsze są rozpinane obroże dla kotów. Obroża również zawierać musi informacje, które w razie ucieczki lub zagubienia się zwierzęcia można było.

3. Zabukować bezpośredni lot jeśli to możliwe, bez przesiadek. To może zmniejszyć szanse na to, że twoje zwierze będzie pozostawione podczas przeładunku w ekstremalnych warunkach pogodowych lub personel nie będzie właściwie się z nim obchodzić.

4. Kupić skrzynkę, zatwierdzoną przez flotę handlową w USDA , wystarczająco dużą i wygodną dla twojego zwierzęcia tak by mógł w niej stanąć, usiąść, obrócić się. Skrzynki transportowe są dostępne w sklepach dla zwierząt oraz sprzedają je różne linie lotnicze.

5. Napisz na kartce dużymi literami „Live Animal” i przytwierdź do skrzynki w widocznym miejscu. Zaznacz strzałkami pion i właściwą pozycje do transportu. Na górnej części skrzynki napisz swoje dane adresowe i nazwisko, miejsce docelowe podróży, bez względu na to czy będzie podróżował w luku bagażowym czy w kabinie pasażerskiej. Upewnij się że drzwiczki do skrzynki są bezpiecznie zamknięte ale nie zablokowane ponieważ personel lotniska musi mieć możliwość otwarcia skrzynki. Na dnie skrzynki powinna być wyściółka z ręcznika lub papieru w celu absorpcji ewentualnych nieczystości.

6. Nakleić aktualne zdjęcie twojego zwierzaka na górze klatki w celu identyfikacji. Twoje zwierze może wyjść ze skrzynki więc zdjęcie może pomóc go zidentyfikować i uratować mu życie. Powinieneś również mieć jego zdjęcie przy sobie.

7. Wieczorem przed wyjazdem pamiętaj byś miał trochę świeżej zamrożonej wody. Nie może się wylać nic w czasie podawania. Zawieś w woreczku trochę suchej karmy w środku klatki. Personel pokładowy dostarczy karmę dla zwierzęcia jeśli lot samolotem będzie bardzo długi.

8. Uspakajanie swojego zwierzęcia jest generalnie nie zalecane, ponieważ może utrudniać mu to oddychanie. Skonsultuj z weterynarzem.

9. Poinformuj pracowników lotniska na ziemi w samolocie, że podróżujesz ze zwierzęciem i chcesz by poświęcili tobie szczególną uwagę.

10. Jeśli twój samolot jest opóźniony i masz jakieś problemy z opieką nad twoim zwierzęciem ze strony personelu nalegaj na wyładunek zwierzaka z luku bagażowego jeśli to jest możliwe. W pewnych sytuacjach wyładowanie zwierzęcia może być zastrzeżone.